Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej prof. Karola Modzelewskiego

Dnia 09-05-2019 godz. 10:03:53

Poprawka

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 33