Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Dnia 26-04-2019 godz. 14:33:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 27