Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Dnia 26-04-2019 godz. 14:33:34

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 17 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27