Narzędzia:

Dnia 26-04-2019 godz. 12:02:51

Za: 46 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 38