Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Dnia 26-04-2019 godz. 00:26:08

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 20 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20