Narzędzia:

Dnia 25-04-2019 godz. 19:14:53

Za: 25 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27