Narzędzia:

Dnia 25-04-2019 godz. 19:09:09

Za: 21 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 29