Narzędzia:

Dnia 25-04-2019 godz. 19:04:24

Za: 44 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 31