Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2019 godz. 13:13:43

Poprawka 1

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15