Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2019 godz. 13:11:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14