Narzędzia:

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Dnia 12-04-2019 godz. 13:10:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15