Narzędzia:

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dnia 12-04-2019 godz. 13:09:03

Za: 57 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 16