Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dnia 12-04-2019 godz. 12:00:26

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 33