Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Dnia 12-04-2019 godz. 13:15:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 16