Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2019 godz. 13:14:15

Poprawka 2

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14