Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 21-03-2019 godz. 20:55:39

Poprawka 1

Za: 23 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15