Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:34:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16