Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:33:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15