Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 21-03-2019 godz. 21:32:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 67 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15