Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:31:23

Poprawka 3

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17