Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:30:49

Poprawka 1

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17