Narzędzia:

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

Dnia 21-03-2019 godz. 20:51:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17