Narzędzia:

Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024

Dnia 21-03-2019 godz. 21:29:18

Poprawka 1, 2, 3

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 17