Narzędzia:

Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024

Dnia 21-03-2019 godz. 21:28:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 2 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 16