Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Dnia 21-03-2019 godz. 21:27:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16