Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:26:01

Poprawka 3, 4

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14