Narzędzia:

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Dnia 21-03-2019 godz. 21:21:44

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 60 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17