Narzędzia:

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Dnia 21-03-2019 godz. 21:21:28

Poprawka

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15