Narzędzia:

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Dnia 21-03-2019 godz. 21:20:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 4 Przeciw: 78 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 14