Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:16:41

Poprawka 8

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 14