Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:15:49

Poprawka 5

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 14