Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:15:21

Poprawka 4

Za: 66 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 15