Narzędzia:

Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

Dnia 21-03-2019 godz. 20:49:33

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15