Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:14:24

Poprawka 2

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 14