Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2019 godz. 21:14:01

Poprawka 1

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 14