Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:11:29

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 20 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 14