Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dnia 21-03-2019 godz. 21:09:54

Poprawka 4

Za: 80 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17