Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dnia 21-03-2019 godz. 21:09:32

Wniosek mniejszości

Za: 23 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15