Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dnia 21-03-2019 godz. 21:08:34

Poprawka 2

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19