Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 21-03-2019 godz. 21:07:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16