Narzędzia:

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:06:26

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16