Narzędzia:

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:05:29

Poprawka 12

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14