Narzędzia:

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:05:05

Poprawka 10

Za: 22 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18