Narzędzia:

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:04:40

Poprawka 9

Za: 26 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15