Narzędzia:

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:04:03

Poprawka 7

Za: 23 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16