Narzędzia:

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dnia 21-03-2019 godz. 21:03:34

Poprawka 5, 6

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16