Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dnia 21-03-2019 godz. 10:37:38

Poprawka

Za: 19 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 31