Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Dnia 21-03-2019 godz. 20:58:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15