Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 21-03-2019 godz. 20:58:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16