Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 21-03-2019 godz. 20:57:48

Poprawka 6

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15